Галунов Микола Захарович

доктор фізико-математичних наук,
професор,
в/о завідувача, професор кафедри фiзичної оптики

Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, фізичний факультет.
Аудиторія 1-8.
Pобочий телефон: +38 (057) 707-51-25;
E-mail: n.galunov@gmail.com

Наукометричні сторінки:

Народився 18.12.1951 у м. Харкові. Доктор фізико-математичних наук (1994 — із спеціальності "01.04.05 — оптика"), професор (2001 — із спеціальності "Фізика напівпровідників і діелектриків"). Лауреат премії імені І.М. Францевича Національної академії наук України (1992 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 р.

М.З. Галунов закінчив Харківський державний університет (1973 р.), кафедру фізичної оптики фізичного факультету. Завідує відділом гетероструктурованих матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України. Керує кафедрою і є професором кафедри фізичної оптики фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

М.З. Галунов бере активну участь у роботі міжнародних наукових товариств. Він є старшим членом міжнародного наукового товариства OSA ("Optical Society of America"), міжнародної асоціації IEEE (наукове товариство: "Nuclear and Plasma Sciences Society"). На знак визнання його наукових здобутків Рада Директорів Американського бібліографічного інституту включила його біографічні дані у книгу “500 Leaders of Science”, що була видана бібліотекою сенату США у 2004 р. У 2018 році Національна академія наук України нагородила М.З. Галунова почесною відзнакою “За підготовку наукової зміни”.

М.З. Галунов – автор більш ніж 300 наукових робіт, серед яких: три монографії, три огляди, які надруковані як окремі монографічні видання, 6 розділів у книгах. Під його керівництвом захищено одну докторську і 8 кандидатських дисертацій.

М.З. Галунов є зам. головуючого Спеціалізованої ради Д 64.169.01 НТК "Інститут монокристалів", а також членом Спеціалізованої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (зі спеціальності "01.04.05 — оптика, лазерна фізика").

Наукові інтереси: розробка систем для реєстрації окремих фотонів світла; розвиток та побудова теорії радіолюмінесценції органічних конденсованих середовищ; теорія процесів, що виникають при кристалізації органічних і біологічних органічних речовин; дослідження процесів у органічних конденсованих люмінесцентних середовищах та органічне матеріалознавство.


Викладацька робота:

  • Для студентів, які навчаються за програмами на здобуття ступеню "магістр", читає курси лекцій "Сучасні проблеми фізики: Сучасні аспекти теорії та використання люмінесценції", "Люмінесценція і фотопровідність у напівпровідниках", "Люмінесценція і нерівноважні процеси у твердих тілах".
  • Для аспірантів фізичного факультету читає курс лекцій "Вибрані розділи сучасної оптики і лазерної фізики".

Основнi науковi публiкацii:

  1. N.Galunov, O.Tarasenko Primary quenching in a track of ionizing particle for organic scintillation crystalline materials // Radiat. Meas. — 2010. — Vol. 45, N 3-6. — P.380—382.
  2. N.Z.Galunov, O.A.Tarasenko Formation of ionizing radiation particle tracks in organic condensed media. — Kharkiv: ISMA, 2011 — 480p. [in Russian].
  3. N.Z.Galunov, V.P.Seminozhenko Radioluminescence of organic condense media. Theory and applications. — Kyiv: Naukova Dumka (second edition, revised and enlarged), 2015 — 463p. [in Russian].
  4. N.Z.Galunov, O.A.Tarasenko Effect of polarization on recombination of charge states in an ionizing particle track in organic molecular crystals // Mol. Cryst. Liq. Cryst. — 2015. — Vol. 606. — P.176—188.
  5. A.Yu.Boyarintsev, N.Z.Galunov, Ya.V.Gerasymov, T.E.Gorbacheva, N.L.Karavaeva, A.V.Krech, L.G.Levchuk, V.F.Popov, O.Ts.Sidletskiy, P.V.Sorokin, O.A.Tarasenko Radiation-resistant composite scintillators based on GSO and GPS grains // Nucl. Instrum. Meth. — 2017. — Vol. A841. — P.124—129.